Ömbizalompunpa - eBook

$10.92$10.92
Digital delivery to your
or Kobo eReader
<p>&Ouml;mbizalompunpa: a felsz&iacute;ness&eacute;g alapos sz&aacute;jba t&ouml;rl&eacute;se; nosztalgiaenciklop&eacute;dia; az agyhal&aacute;l elleni agyhal&aacute;l. Tavaszi t&aacute;rlat egy elveszett vil&aacute;gr&oacute;l, egy elfeledett nyelven.<br />Uj P&eacute;ter t&ouml;bb mint h&uacute;sz &eacute;vig (eg&eacute;szen a lap megszűnt&eacute;ig) &iacute;rta a N&eacute;pszabads&aacute;g Szerda c&iacute;mű rovat&aacute;t. A r&ouml;vidke, humoros sz&ouml;vegek hol publicisztik&aacute;ba, hol szimbolista pr&oacute;z&aacute;ba, hol posztmodern sz&ouml;vegfoly&aacute;sba hajlanak, de a sorozat minden egyes pontj&aacute;n stabilan őrzi csipkelődő derűj&eacute;t. Uj P&eacute;ter nyelvi lelem&eacute;nyei az eg&eacute;sz magyar &uacute;js&aacute;g&iacute;r&aacute;st megv&aacute;ltoztatt&aacute;k, mondta a szerzőről egyik kor&aacute;bbi szerkesztője, Kelen K&aacute;roly. Az &Ouml;mbizalompunpa nem csak retrospekt sz&ouml;veggyűjtem&eacute;ny, de egyben az elm&uacute;lt 25 &eacute;v saj&aacute;tos, groteszk tabl&oacute;ja is. &Iacute;r&oacute;-FPS: belső n&eacute;zetű l&ouml;v&ouml;ld&ouml;z&eacute;s nyelvi patronokkal.</p>

About This Item

We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.

Ömbizalompunpa: a felszínesség alapos szájba törlése; nosztalgiaenciklopédia; az agyhalál elleni agyhalál. Tavaszi tárlat egy elveszett világról, egy elfeledett nyelven.
Uj Péter több mint húsz évig (egészen a lap megszűntéig) írta a Népszabadság Szerda című rovatát. A rövidke, humoros szövegek hol publicisztikába, hol szimbolista prózába, hol posztmodern szövegfolyásba hajlanak, de a sorozat minden egyes pontján stabilan őrzi csipkelődő derűjét. Uj Péter nyelvi leleményei az egész magyar újságírást megváltoztatták, mondta a szerzőről egyik korábbi szerkesztője, Kelen Károly. Az Ömbizalompunpa nem csak retrospekt szöveggyűjtemény, de egyben az elmúlt 25 év sajátos, groteszk tablója is. Író-FPS: belső nézetű lövöldözés nyelvi patronokkal.

Ömbizalompunpa - eBook

Specifications

Read This On
Android,Ereader,Desktop,IOS,Windows
Is Downloadable Content Available
Y
Digital Reader Format
Epub (Yes)
Language
hu
Publisher
Kobo
Author
Uj Péter
ISBN-13
9789632937366
ISBN-10
9632937368

Customer Reviews

Be the first to review this item!

Customer Q&A

Get specific details about this product from customers who own it.

Policies & Plans

Pricing policy

About our prices
We're committed to providing low prices every day, on everything. So if you find a current lower price from an online retailer on an identical, in-stock product, tell us and we'll match it. See more details atOnline Price Match.