Generated at Tue, 12 Nov 2019 16:04:57 GMT exp-ck: undefined; xpa: jqc8o;
Electrode, Comp-703039915, DC-prod-az-southcentralus-7, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-19.1.31, SHA-771c9ce79737366b1d5f53d21cad4086bf722e21, CID-2262ce4b-498-16e605c6190d24, Generated: Tue, 12 Nov 2019 16:04:57 GMT

Szerelmem, Balaton - Édesvízi mediterrán 2. - eBook

$6.50$6.50
Digital delivery to your
or Kobo eReader
<p>Hirtelen v&eacute;gigpergett bennem az elm&uacute;lt h&oacute;napok minden t&ouml;rt&eacute;n&eacute;se legal&aacute;bb olyan komolys&aacute;ggal, mintha &eacute;letem utols&oacute; pillanat&aacute;nak mozij&aacute;t n&eacute;ztem volna. Az a sorsszerűs&eacute;g, az a mag&aacute;val ragad&oacute; erő r&eacute;misztett meg, amely eg&eacute;szen id&aacute;ig rep&iacute;tett bej&aacute;ratott hamiltoni mindennapjaimb&oacute;l. Mi&eacute;rt van az, hogy az ember sz&aacute;mtalanszor &eacute;rzi a vesz&eacute;lyt, m&eacute;gsem tesz ellene semmit?</p> <p>T. G. Oaks, a kanadai kert&eacute;szeti v&aacute;llalkoz&oacute; &eacute;s feles&eacute;ge minden erej&uuml;kkel &eacute;s elhat&aacute;roz&aacute;sukkal vetik bele magukat hihetetlen k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt meg&ouml;r&ouml;k&ouml;lt balatoni k&uacute;ri&aacute;juk fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sba &eacute;s hisznek abban, egy szezon alatt nemcsak t&ouml;k&eacute;letes &aacute;llapot&uacute;, vend&eacute;gseregek fogad&aacute;s&aacute;ra alkalmas palot&aacute;t &eacute;p&iacute;tenek, hanem sikeres bor&aacute;szati v&aacute;llalkoz&aacute;sukat is be tudj&aacute;k ind&iacute;tani. &Oacute;, a boldog tudatlanok! - mondan&aacute;nk h&oacute;bortosnak tűnő &ouml;tleteikre, ha nem ismern&eacute;nk m&aacute;r j&oacute;l a k&ouml;nnyelműs&eacute;g&eacute;ben is csalhatatlan &ouml;szt&ouml;nű h&aacute;zasp&aacute;rt. Az &eacute;desv&iacute;zi mediterr&aacute;n &eacute;letform&aacute;ba, a szőlő&uuml;ltetv&eacute;nyekbe &eacute;s a var&aacute;zslatos Balatonba &eacute;s term&eacute;szetesen, a nekik &uacute;j otthont ad&oacute; falu lak&oacute;iba egy &eacute;letre beleszerető T. G. &eacute;s Fran&ccedil;oise sz&aacute;m&aacute;ra finoman sz&oacute;lva sem indulnak z&ouml;kkenőmentesen a dolgok: nemcsak az egyre jobban elm&eacute;rgesedő szomsz&eacute;di h&aacute;bor&uacute;skod&aacute;ssal &eacute;s a k&uacute;ria k&ouml;r&uuml;li fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si hercehurc&aacute;val, hanem Oaks bogaras &eacute;desapj&aacute;nak hazak&ouml;lt&ouml;ztet&eacute;s&eacute;vel is meggyűlik a bajuk. &Aacute;m minden neh&eacute;zs&eacute;g ellen&eacute;re Oaks&eacute;k sz&eacute;p lassan r&aacute;&eacute;brednek, hogy a Fens&eacute;ges Rommal nemcsak &uacute;j otthonra, hanem egy sz&eacute;p, nagy csal&aacute;dra is szert tettek.</p> <p>T&oacute;th G&aacute;bor &Aacute;kos h&aacute;romk&ouml;tetesre tervezett sorozat&aacute;nak m&aacute;sodik r&eacute;sz&eacute;ben &uacute;jra elmer&uuml;lhet&uuml;nk a semmi m&aacute;ssal nem &ouml;sszet&eacute;veszthető, igazi balatoni mediterr&aacute;n vid&eacute;k hangulat&aacute;ban &eacute;s &eacute;let&eacute;rz&eacute;s&eacute;ben.</p>

About This Item

We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.

Hirtelen végigpergett bennem az elmúlt hónapok minden történése legalább olyan komolysággal, mintha életem utolsó pillanatának moziját néztem volna. Az a sorsszerűség, az a magával ragadó erő rémisztett meg, amely egészen idáig repített bejáratott hamiltoni mindennapjaimból. Miért van az, hogy az ember számtalanszor érzi a veszélyt, mégsem tesz ellene semmit?

T. G. Oaks, a kanadai kertészeti vállalkozó és felesége minden erejükkel és elhatározásukkal vetik bele magukat hihetetlen körülmények között megörökölt balatoni kúriájuk felújításba és hisznek abban, egy szezon alatt nemcsak tökéletes állapotú, vendégseregek fogadására alkalmas palotát építenek, hanem sikeres borászati vállalkozásukat is be tudják indítani. Ó, a boldog tudatlanok! - mondanánk hóbortosnak tűnő ötleteikre, ha nem ismernénk már jól a könnyelműségében is csalhatatlan ösztönű házaspárt. Az édesvízi mediterrán életformába, a szőlőültetvényekbe és a varázslatos Balatonba és természetesen, a nekik új otthont adó falu lakóiba egy életre beleszerető T. G. és Françoise számára finoman szólva sem indulnak zökkenőmentesen a dolgok: nemcsak az egyre jobban elmérgesedő szomszédi háborúskodással és a kúria körüli felújítási hercehurcával, hanem Oaks bogaras édesapjának hazaköltöztetésével is meggyűlik a bajuk. Ám minden nehézség ellenére Oaksék szép lassan ráébrednek, hogy a Fenséges Rommal nemcsak új otthonra, hanem egy szép, nagy családra is szert tettek.

Tóth Gábor Ákos háromkötetesre tervezett sorozatának második részében újra elmerülhetünk a semmi mással nem összetéveszthető, igazi balatoni mediterrán vidék hangulatában és életérzésében.

Szerelmem, Balaton - Édesvízi mediterrán 2. - eBook

Specifications

Read This On
Android,Ereader,Desktop,IOS,Windows
Is Downloadable Content Available
Y
Digital Reader Format
Epub (Yes)
Language
hu
Publisher
Kobo
Author
Tóth Gábor Ákos
ISBN-13
9786155373725
ISBN-10
6155373728

Customer Reviews

Be the first to review this item!

Customer Q&A

Get specific details about this product from customers who own it.

Policies & Plans

Pricing policy

About our prices
We're committed to providing low prices every day, on everything. So if you find a current lower price from an online retailer on an identical, in-stock product, tell us and we'll match it. See more details atOnline Price Match.
webapp branch
Electrode, Comp-805471375, DC-prod-az-southcentralus-17, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-30.0.3, SHA-fe0221a6ef49da0ab2505dfeca6fe7a05293b900, CID-417bb71d-114-16e6069dec7adf, Generated: Tue, 12 Nov 2019 16:19:41 GMT