Generated at Tue, 19 Nov 2019 18:21:48 GMT exp-ck: undefined; xpa: undefined;
Electrode, Comp-701261250, DC-prod-cdc02, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-19.1.31, SHA-771c9ce79737366b1d5f53d21cad4086bf722e21, CID-220093e5-610-16e84e62e95778, Generated: Tue, 19 Nov 2019 18:21:48 GMT

Míg a halál el nem választ - eBook

$10.06$10.06
Digital delivery to your
or Kobo eReader
<p>&Ouml;t &eacute;vvel ezelőtt Amanda Pierce izgatottan k&eacute;sz&uuml;lőd&ouml;tt az esk&uuml;vőj&eacute;re főiskolai szerelm&eacute;vel, Jeffrey-vel. Hossz&uacute; ideje &eacute;ltek m&aacute;r egy&uuml;tt akkor. Meglehetős j&oacute;m&oacute;dban, Amanda apai &ouml;r&ouml;ks&eacute;ge miatt &eacute;s nagy izgalommal k&eacute;sz&uuml;ltek a nagy napra. Csakhogy Amanda a le&aacute;nyb&uacute;cs&uacute;ja &eacute;jszak&aacute;j&aacute;n eltűnt...<br />Napjaink New Yorkj&aacute;ban Laurie Moran &eacute;rzi, hogy az eltűnt menyasszony esete &eacute;pp az a megoldatlan &uuml;gy, amelynek nyomoz&aacute;sa beleillik A gyan&uacute; &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban c&iacute;mű t&eacute;v&eacute;sorozat&aacute;ba.<br />Amanda bar&aacute;tainak &eacute;s csal&aacute;dj&aacute;nak k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel k&eacute;sz&uuml;lnek feleleven&iacute;teni az eml&eacute;kezetes &eacute;jszak&aacute;t, az esk&uuml;vő helysz&iacute;n&eacute;nek sz&aacute;nt floridai &uuml;d&uuml;lőhelyen, &eacute;s Laurie rem&eacute;li, hogy a műsor h&aacute;zigazd&aacute;j&aacute;val, Alex Buckley-val egy&uuml;tt ugyanolyan sikeresen nyomoznak majd, mint a sorozat első k&eacute;t epiz&oacute;dj&aacute;ban.<br />Miut&aacute;n v&eacute;gighallgatj&aacute;k Amanda hajdani vőleg&eacute;ny&eacute;t, aki idők&ouml;zben feles&eacute;g&uuml;l vette az egyik koszor&uacute;sl&aacute;nyt, a f&eacute;lt&eacute;keny nőv&eacute;rt, a k&eacute;t aranyifj&uacute; vőf&eacute;lyt &eacute;s az im&aacute;dott menyasszonyr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; pletyk&aacute;kat, lassan r&aacute;j&ouml;nnek, hogy mindenkinek megvan a maga elm&eacute;lete, mi&eacute;rt veszett nyoma Amand&aacute;nak.<br />Ak&aacute;rki is &aacute;ll a l&aacute;ny eltűn&eacute;se m&ouml;g&ouml;tt, titokban akarja tartani az igazs&aacute;got mindhal&aacute;lig.</p> <p>A gyan&uacute; &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban sorozat kor&aacute;bbi r&eacute;szei T&eacute;ged nem lehet elfelejteni &eacute;s A Hamupipőke-gyilkoss&aacute;g c&iacute;mmel jelentek meg.</p>

About This Item

We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.

Öt évvel ezelőtt Amanda Pierce izgatottan készülődött az esküvőjére főiskolai szerelmével, Jeffrey-vel. Hosszú ideje éltek már együtt akkor. Meglehetős jómódban, Amanda apai öröksége miatt és nagy izgalommal készültek a nagy napra. Csakhogy Amanda a leánybúcsúja éjszakáján eltűnt...
Napjaink New Yorkjában Laurie Moran érzi, hogy az eltűnt menyasszony esete épp az a megoldatlan ügy, amelynek nyomozása beleillik A gyanú árnyékában című tévésorozatába.
Amanda barátainak és családjának közreműködésével készülnek feleleveníteni az emlékezetes éjszakát, az esküvő helyszínének szánt floridai üdülőhelyen, és Laurie reméli, hogy a műsor házigazdájával, Alex Buckley-val együtt ugyanolyan sikeresen nyomoznak majd, mint a sorozat első két epizódjában.
Miután végighallgatják Amanda hajdani vőlegényét, aki időközben feleségül vette az egyik koszorúslányt, a féltékeny nővért, a két aranyifjú vőfélyt és az imádott menyasszonyról szóló pletykákat, lassan rájönnek, hogy mindenkinek megvan a maga elmélete, miért veszett nyoma Amandának.
Akárki is áll a lány eltűnése mögött, titokban akarja tartani az igazságot mindhalálig.

A gyanú árnyékában sorozat korábbi részei Téged nem lehet elfelejteni és A Hamupipőke-gyilkosság címmel jelentek meg.

Míg a halál el nem választ - eBook

Specifications

Read This On
Android,Ereader,Desktop,IOS,Windows
Is Downloadable Content Available
Y
Digital Reader Format
Epub (Yes)
Language
hu
Series Title
A gyanú árnyékában 3.
Publisher
Kobo
Author
Mary Higgins Clark
ISBN-13
9786155638459
ISBN-10
6155638454

Customer Reviews

Be the first to review this item!

Customer Q&A

Get specific details about this product from customers who own it.

Policies & Plans

Pricing policy

About our prices
We're committed to providing low prices every day, on everything. So if you find a current lower price from an online retailer on an identical, in-stock product, tell us and we'll match it. See more details atOnline Price Match.
webapp branch
Electrode, Comp-389271316, DC-prod-cdc03, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-30.0.3, SHA-fe0221a6ef49da0ab2505dfeca6fe7a05293b900, CID-1524d8ed-c06-16e84ea0c4206d, Generated: Tue, 19 Nov 2019 18:26:01 GMT