Generated at Thu, 12 Dec 2019 11:41:20 GMT exp-ck: undefined; xpa: ;
Electrode, Comp-701326943, DC-prod-cdc04, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-19.1.31, SHA-771c9ce79737366b1d5f53d21cad4086bf722e21, CID-3747df19-702-16ef9e9cfb02b4, Generated: Thu, 12 Dec 2019 11:41:20 GMT

Hitler ve Siyonizm - eBook

$3.50$3.50
Digital delivery to your
or Kobo eReader
<p>Arka Kapak Yazısı (Tanıtım B&uuml;lteninden)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>İkinci D&uuml;nya Savaşı’ndan bir yıl &ouml;nce, 7 Aralık 1938’de İsrail devletinin ilk y&ouml;neticisi olan ve en b&uuml;y&uuml;k siyonistlerden biri olarak tarihe ge&ccedil;en Ben Gurion, şu a&ccedil;ıklamayı yapmaktadır:</p> <p>“Eğer bilsem ki Almanya’daki Yahudi &ccedil;ocuklarını İngiltere’ye g&ouml;t&uuml;rerek onların hepsini kurtaracağım veya bilsem ki Kud&uuml;s’e g&ouml;t&uuml;rerek onların yarısını kurtaracağım. Ş&uuml;phesiz onları İsrail topraklarına, Kud&uuml;s’e g&ouml;t&uuml;rmeyi tercih ederdim. Zira biz sadece bu &ccedil;ocukların hayatını değil, İsrail tarihini de d&uuml;ş&uuml;nmek zorundayız.”</p> <p>Adolf Hitler’in Nazi harek&acirc;tı ile başlayan yedi yıllık s&uuml;re&ccedil;te 70 milyon insanın &ouml;ld&uuml;ğ&uuml; ger&ccedil;eği ile y&uuml;zleşirken bu insanların &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; hazırlayanların sadece Hitler olmadığını, Yahudilerin tek bir merkezde toplanması adına bu katliamlara ortak olanların da bulunduğunu okuduk&ccedil;a hayret edeceksiniz.</p> <p>Dresten’de fosfor bombaları ile 200 bin sivilin yok edilmesini, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları ile yapılan katliamları unutturmak adına birileri, kendi senaryolarında Hitler’i baş akt&ouml;r olarak se&ccedil;miş ve Yahudi Soykırımı’nı sahneye koymuştur.</p> <p>Kitabın kapağını araladığınız andan itibaren, insanlık tarihinin g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; en b&uuml;y&uuml;k katliamların arkasındaki şeytani akılları okuduk&ccedil;a şaşıracak ve &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; D&uuml;nya Savaşı’nın arifesini yaşadığımız bug&uuml;nleri daha iyi anlayacaksınız.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Edit&ouml;r:</strong>&nbsp;Murat Din&ccedil;er</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

About This Item

We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bir yıl önce, 7 Aralık 1938’de İsrail devletinin ilk yöneticisi olan ve en büyük siyonistlerden biri olarak tarihe geçen Ben Gurion, şu açıklamayı yapmaktadır:

“Eğer bilsem ki Almanya’daki Yahudi çocuklarını İngiltere’ye götürerek onların hepsini kurtaracağım veya bilsem ki Kudüs’e götürerek onların yarısını kurtaracağım. Şüphesiz onları İsrail topraklarına, Kudüs’e götürmeyi tercih ederdim. Zira biz sadece bu çocukların hayatını değil, İsrail tarihini de düşünmek zorundayız.”

Adolf Hitler’in Nazi harekâtı ile başlayan yedi yıllık süreçte 70 milyon insanın öldüğü gerçeği ile yüzleşirken bu insanların ölümünü hazırlayanların sadece Hitler olmadığını, Yahudilerin tek bir merkezde toplanması adına bu katliamlara ortak olanların da bulunduğunu okudukça hayret edeceksiniz.

Dresten’de fosfor bombaları ile 200 bin sivilin yok edilmesini, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları ile yapılan katliamları unutturmak adına birileri, kendi senaryolarında Hitler’i baş aktör olarak seçmiş ve Yahudi Soykırımı’nı sahneye koymuştur.

Kitabın kapağını araladığınız andan itibaren, insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamların arkasındaki şeytani akılları okudukça şaşıracak ve Üçüncü Dünya Savaşı’nın arifesini yaşadığımız bugünleri daha iyi anlayacaksınız.

 

Editör: Murat Dinçer

 

 

 

 

Hitler ve Siyonizm - eBook

Specifications

Read This On
Desktop,Ereader,Android,IOS,Windows
Is Downloadable Content Available
Y
Digital Reader Format
Epub (Yes)
Language
tr
Publisher
Kobo
Author
Kursad Berkkan
ISBN-13
9786059288811
ISBN-10
6059288812

Customer Reviews

Be the first to review this item!

Customer Q&A

Get specific details about this product from customers who own it.

Policies & Plans

Pricing policy

About our prices
We're committed to providing low prices every day, on everything. So if you find a current lower price from an online retailer on an identical, in-stock product, tell us and we'll match it. See more details atOnline Price Match.
webapp branch
Electrode, Comp-389269101, DC-prod-cdc04, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-30.0.3-ebf-2, SHA-8c8e8dc1c07e462c80c1b82096c2da2858100078, CID-c435d06f-901-16ef9ed08017f9, Generated: Thu, 12 Dec 2019 11:44:51 GMT