Delivering to
It’s here! Your Black Friday ad has arrived. Preview ad
Your Black Friday ad has arrived.
Generated at Sun, 17 Nov 2019 10:42:22 GMT exp-ck: undefined; xpa: ;
Electrode, Comp-701350628, DC-prod-dfw7, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-19.1.31, SHA-771c9ce79737366b1d5f53d21cad4086bf722e21, CID-be750ca1-72b-16e78f4d8d3ace, Generated: Sun, 17 Nov 2019 10:42:22 GMT

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji - eBook

$11.19$11.19
Digital delivery to your
or Kobo eReader
<p></p> <h3>Wszystko co powiniene? wiedzie? o eksploracji danych i my?leniu w kategoriach analityki danych.&nbsp;Wyci?gaj trafne wnioski!<br />&nbsp;</h3> <blockquote> <p>„Lektura obowi?zkowa dla ka?dego, kto powa?nie my?li o wykorzystaniu okazji, jakie nios? ze sob? wielkie zbiory danych”.</p> <p style="text-align:right">— Craig Vaughan, globalny wiceprezes SAP</p> </blockquote> <p>Posiadanie zbior&oacute;w danych to po?owa sukcesu. Druga po?owa to umiej?tno?? ich skutecznej analizy i wyci?gania wniosk&oacute;w.&nbsp;Dopiero na tej podstawie b?dziesz w stanie w?a?ciwie oceni? kondycj? Twojej firmy oraz podj?? s?uszne decyzje. Wiedza zawarta w tej ksi??ce mo?e zadecydowa? o sukcesie biznesowym lub pora?ce. Nie ryzykuj i si?gnij po to doskona?e ?r&oacute;d?o wiedzy, po?wi?cone nauce o danych.<br /><br />To unikalny podr?cznik, kt&oacute;ry pomo?e Ci sprawnie opanowa? nawet najtrudniejsze zagadnienia zwi?zane z analiz? danych. Dowiedz si?, jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narz?dzi mo?esz skorzysta? oraz jak stworzy? model predykcyjny i dopasowa? go do danych. W kolejnych rozdzia?ach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unika? oraz jak wyci?ga? wnioski metod? najbli?szych s?siad&oacute;w. Na koniec zaznajomisz si? z mo?liwo?ciami wizualizacji skuteczno?ci modelu oraz odkryjesz zwi?zek pomi?dzy nauk? o danych a strategi? biznesow?. To obowi?zkowa lektura dla wszystkich os&oacute;b chc?cych podejmowa? ?wiadome decyzje na podstawie posiadanych danych!<br /><br /><strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong></p> <ul> <li>poznasz model predykcyjny</li> <li>dowiesz si?, jak dopasowa? model do danych</li> <li>zwizualizujesz skuteczno?? zbudowanego modelu</li> <li>zwi?kszysz swoje szanse na osi?gni?cie sukcesu biznesowego</li> </ul> <p><strong>​Przeanalizuj posiadane dane i podejmij trafne decyzje!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p>Ta ksi??ka wykracza poza sfer? podstaw analityki danych. To niezb?dny przewodnik dla tych z nas (nas wszystkich?), kt&oacute;rych firmy zosta?y zbudowane w oparciu o wszechobecno?? okazji biznesowych, wi???cych si? z danymi, i nowe mo?liwo?ci podejmowania decyzji w oparciu o dane.</p> <p style="text-align:right">— Tom Phillips, prezes Distillery i by?y szef Google Search i Google Analytics</p> </blockquote> <p></p>

About This Item

We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it.

Wszystko co powiniene? wiedzie? o eksploracji danych i my?leniu w kategoriach analityki danych. Wyci?gaj trafne wnioski!
 

„Lektura obowi?zkowa dla ka?dego, kto powa?nie my?li o wykorzystaniu okazji, jakie nios? ze sob? wielkie zbiory danych”.

— Craig Vaughan, globalny wiceprezes SAP

Posiadanie zbiorów danych to po?owa sukcesu. Druga po?owa to umiej?tno?? ich skutecznej analizy i wyci?gania wniosków. Dopiero na tej podstawie b?dziesz w stanie w?a?ciwie oceni? kondycj? Twojej firmy oraz podj?? s?uszne decyzje. Wiedza zawarta w tej ksi??ce mo?e zadecydowa? o sukcesie biznesowym lub pora?ce. Nie ryzykuj i si?gnij po to doskona?e ?ród?o wiedzy, po?wi?cone nauce o danych.

To unikalny podr?cznik, który pomo?e Ci sprawnie opanowa? nawet najtrudniejsze zagadnienia zwi?zane z analiz? danych. Dowiedz si?, jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narz?dzi mo?esz skorzysta? oraz jak stworzy? model predykcyjny i dopasowa? go do danych. W kolejnych rozdzia?ach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unika? oraz jak wyci?ga? wnioski metod? najbli?szych s?siadów. Na koniec zaznajomisz si? z mo?liwo?ciami wizualizacji skuteczno?ci modelu oraz odkryjesz zwi?zek pomi?dzy nauk? o danych a strategi? biznesow?. To obowi?zkowa lektura dla wszystkich osób chc?cych podejmowa? ?wiadome decyzje na podstawie posiadanych danych!

Dzi?ki tej ksi??ce:

  • poznasz model predykcyjny
  • dowiesz si?, jak dopasowa? model do danych
  • zwizualizujesz skuteczno?? zbudowanego modelu
  • zwi?kszysz swoje szanse na osi?gni?cie sukcesu biznesowego

​Przeanalizuj posiadane dane i podejmij trafne decyzje!

 

Ta ksi??ka wykracza poza sfer? podstaw analityki danych. To niezb?dny przewodnik dla tych z nas (nas wszystkich?), których firmy zosta?y zbudowane w oparciu o wszechobecno?? okazji biznesowych, wi???cych si? z danymi, i nowe mo?liwo?ci podejmowania decyzji w oparciu o dane.

— Tom Phillips, prezes Distillery i by?y szef Google Search i Google Analytics

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji - eBook

Specifications

Read This On
Android,Ereader,Desktop,IOS,Windows
Is Downloadable Content Available
Y
Digital Reader Format
Epub (No)
Language
pl
Publisher
Kobo
Author
Tom Fawcett, Foster Provost
ISBN-13
9781457188183
ISBN-10
145718818X

Customer Reviews

Be the first to review this item!

Customer Q&A

Get specific details about this product from customers who own it.

Policies & Plans

Pricing policy

About our prices
We're committed to providing low prices every day, on everything. So if you find a current lower price from an online retailer on an identical, in-stock product, tell us and we'll match it. See more details atOnline Price Match.
webapp branch
Electrode, Comp-283873750, DC-prod-dfw6, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-30.0.3, SHA-fe0221a6ef49da0ab2505dfeca6fe7a05293b900, CID-f1c5b4e6-a87-16e78fce5c9ebe, Generated: Sun, 17 Nov 2019 10:51:10 GMT