Refine
Sort

  Night Watch [Nochnoy Dozor] (2006)

   Director:
   Timur Bekmambetov
   Starring:
   • Konstantin Khabensky
   • Vladimir Menshov
   • Valery Zolotukhin
   • Maria Poroshina
   • Galina Tyunina
   • Victor Verzhbitsky
   • Gosha Kytsenko
   • Alexei Chadov
   • Zhanna Friske
   Running:
   114 minutes
   Format:
   Widescreen
   Rating:
   R

  Black Lightning (2009)

   Director:
   [Dmitry Kiselev, Alexander Voitinsky]
   Starring:
   • Grigoriy Dobrygin
   • Ekaterina Vilkova
   • Victor Verzhbitsky
   • Valery Zolotukhin
   • Ekaterina Vasilieva
   • Juozas Budraytis
   • Ivan Zhidkov
   • Sergey Garmash
   Running:
   106 minutes
   Format:
   Widescreen
   Rating:
   Not Rated

  Day Watch [Dnevnoy Dozor] (2007)

   Director:
   Timur Bekmambetov
   Starring:
   • Konstantin Khabensky
   • Maria Poroshina
   • Vladimir Menshov
   • Victor Verzhbitsky
   • Galina Tyunina
   • Gosha Kutsenko
   • Alexei Chadov
   • Valery Zolotukhin
   • Zhanna Friske
   Running:
   131 minutes
   Format:
   Widescreen
   Rating:
   R